Sieci strukturalne

Mimo intensywnego rozwoju sieci bezprzewodowych dobrze zaprojektowana i nowoczesna instalacja okablowania strukturalnego jest niezbędnym składnikiem nowoczesnego budynku. Sieć okablowania strukturalnego LAN to platforma teleinformatyczna, która stanowi podstawę dla większości procesów technicznych przebiegających w firmie.

Umożliwia ona szybką i niezawodną wymianę danych, konfigurację wewnętrznych połączeń telefonicznych, przesyłanie sygnału audio i video, niezawodne działanie instalacji sygnalizacyjnych i alarmowych oraz dystrybucję zasilania elektrycznego. Funkcjonalny system pozwala również na szybkie przenoszenie dowolnych stanowisk pracy do wybranych miejsc w budynku. Stanowiska te mają natychmiastowy dostęp do wszystkich aplikacji teleinformatycznych w firmie poprzez proste podłączenie kabla.

W skład systemu strukturalnego LAN wchodzi okablowanie poziome, punkty dystrybucyjne, okablowanie pionowe oraz magistrala pomiędzy budynkami. Instalacja może być wykonana przy użyciu światłowodu lub kabla miedzianego ekranowanego bądź nieekranowanego.

Proponowane przez nas rozwiązanie może być wdrożone jako jedna z podstawowych instalacji, która jest prowadzona w nowych budynkach lub też podnosić funkcjonalność i standard w obiektach już istniejących. Sieci okablowania strukturalnego są przez nas tworzone każdorazowo na podstawie analizy indywidualnych potrzeb rekonfiguracji i rozbudowy stanowisk pracy w firmie. Okablowanie strukturalne może zostać objęte certyfikatem niezawodności nawet na 20 lat.

Co zyskujesz?

 

  • Płynny i bezawaryjny przebieg większości procesów technicznych w firmie;
  • Pełne wykorzystanie możliwości nowoczesnych technologii – telefonii cyfrowej, standardów multimedialnych, video konferencji i in.;
  • Ułatwienie rozbudowy, przebudowy i zmian w konfiguracji sieci bez przerw w pracy;
  • Możliwość tworzenia sieci skomplikowanych architektonicznie w celu optymalizacji przebiegu procesów technicznych;
  • Podwyższenie funkcjonalności i standardu obiektu;
  • Bezkolizyjny przepływ informacji z zewnątrz i wewnątrz przedsiębiorstwa;
  • Ułatwienie obsługi sieci;
  • Minimalizację kosztów użytkowania sieci.