Rozwiązania sieciowe

Przełączniki LAN to rozwiązanie, które zapewnia pełną obsługę sieci począwszy od niewielkich oddziałów poprzez wysokowydajne węzły dystrybucji i agregacje serwerów w centrach przetwarzania danych, aż do rdzeni sieciowych. Stwitch’e sprawdzają się doskonale w przedsiębiorstwach z branży edukacyjnej, finansowej, produkcyjnej, hotelarskiej czy w instytucjach rządowych i samorządowych, gdzie sprawnie działające złożone środowisko sieciowe to gwarancja wydajnej i efektywnej pracy.

Spośród wszystkich produktów typu przełączniki LAN na szczególne wyróżnienie zasługują dwa najnowsze rozwiązania – Ethernet Routing Switch (ERS) 5600 oraz Ethernet Routing Switch (ERS) 8800. Pierwszy przełącznik jest innowacyjnym i jak dotąd jedynym tego typu narzędziem na rynku, które umożliwia obsługę terabitowych przepustowości w stosie. Natomiast drugi odznacza się wysoką wydajnością i pozwala obsługiwać sieci wirtualne oraz transfer danych nowej generacji.

Przełączniki LAN to także bogaty zasób nowoczesnych przełączników brzegowych. Zapewniają one pełną niezawodność działania oraz wysoką wydajność pracy na architekturze wieżowej, wykorzystującej technologię FAST (Flexible Advanced Stacking Technology). Przełączniki te mogą pracować w stosie, a przy tym są odporne, wydajne, skutecznie i elastyczne. Natomiast rdzeniowe przełączniki ethernetowe sprawdzą się jako punkt agregujący połączenia między użytkownikami podłączonymi do przełączników brzegowych, a aplikacjami korzystającymi z infrastruktury w centrach przetwarzania danych. Przy tym dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii Switch Clustering aplikacje użytkowników mogą funkcjonować bezprzewodowo. Z kolei technologia poziomego stosu Horizontal Stacking zaowocuje mniejszym zużyciem energii elektrycznej, a więc realnymi korzyściami finansowymi dla portfela Klienta.

Co zyskujesz?

 • Oszczędność energii elektrycznej rzędu 40% i spadek kosztów utrzymania narzędzia o 50%;
 • Bardziej odporną sieć, z mniejszą ilością elementów i o mniejszej złożoności;
 • Wysokiej jakości urządzenia o wyższej wydajności i niezawodności;
 • Szybki i sprawny transfer danych, nawet tych najnowszej generacji;
 • Efektywną komunikację wewnętrzną firmy.

Sieci bezprzewodowe WLAN to atrakcyjna alternatywa dla standardowych połączeń przewodowych, dzięki którym możliwy jest bezprzewodowy dostęp do wiodących aplikacji biznesowych, telefonii IP i multimediów. Co więcej WLAN to narzędzie zapewniające zarówno najwyższy standard obsługi połączeń bezprzewodowych, jak też rozwiązanie pozwalające na wprowadzenie zunifikowanej architektury przewodowo/bezprzewodowej w przedsiębiorstwach, które stosują oba typy połączeń.

WLAN można w pełni zintegrować z przełącznikami i routerami, co poprawi wydajność wielu aplikacji przy jednoczesnym uproszczeniu sieci i zmniejszeniu ilości jej elementów. Punkty dostępowe WLAN zapewnią też bezprzewodowy dostęp do urządzeń mobilnych, przeprowadzą szyfrowanie i deszyfrowanie ruchu bezprzewodowego oraz zidentyfikują i zablokują wrogie AP. Urządzenia WLAN wyposażone są również w funkcjonalne oprogramowanie do projektowania i zarządzania siecią, które umożliwia szybką konfigurację wszystkich urządzeń jednym kliknięciem oraz monitorowanie i raportowanie w celu uzyskania pełnej kontroli nad działaniem systemu.

Klienci z pewnością docenią sieć bezprzewodową WLAN za jej wysoką wydajność i odporność, co podnosi standard pracy i obsługi. Przy tym elastyczność tego rozwiązania, wysoka dostępowość i całościowe pokrycie, które eliminuje „martwe punkty” będą gwarancją, że użytkownicy sieci pozostaną do niej podłączeni z każdego dowolnego miejsca.

Co zyskujesz?

 • Oszczędność energii oraz eliminację okablowania i związanych z nim kosztów;
 • Lepszą wydajność, przepustowość i niezawodność połączeń sieciowych;
 • Zunifikowaną i mniej złożoną infrastrukturę sieci, a więc też prostsze wdrożenie, konfigurowanie i zarządzanie siecią;
 • Większą mobilność i efektywność dzięki obsłudze połączeń głosowych, multimedialnych i in.;
 • Możliwość integracji infrastruktury przewodowej i bezprzewodowej;
 • Ujednolicone zabezpieczenia i centralne zarządzanie dla połączeń przewodowych i bezprzewodowych;
 • Wysokiej klasy urządzenia z możliwością autodiagnostyki i autonaprawy.

Routery, bramy medialne i bramy do wirtualnej sieci prywatnej (ang. Virtual Private Network – VPN) są urządzeniami, których działanie ma na celu usprawnienie oraz zabezpieczenie transferu danych w obrębie wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa. Dzięki nim możliwa jest ujednolicona i efektywna komunikacja wewnętrzna w firmach wielodziałowych.

Wysokiej jakości routery pełnią rolę zaawansowanego węzła komunikacyjnego. Za ich pomocą tworzona jest „pajęczyna” połączeń między poszczególnymi podsieciami, a wszelka wysyłka czy pobieranie danych przebiega szybko i sprawnie. W efekcie nowoczesne routery pozwalają zintegrować rozproszoną sieć wewnętrzną w obrębie wszystkich działów firmy i zapewnić jej sprawną komunikację.

Z kolei bramy medialne służą konsolidacji różnych mechanizmów transportowych sieci, takich jak routing, maskarada, firewall, zarządzanie pasmem, proxy i in. Zaś bramy VPN będą wygodną opcją dla Klientów, którym zależy na udostępnieniu pracownikom lub Klientom końcowym przebywającym poza siedzibą firmy szybkiego i bezpiecznego połączenie z firmową siecią wewnętrzną.

Co zyskujesz?

 • Narzędzia o wysokiej wydajności i niezawodności działania;
 • Sprawną integrację komunikacji między oddziałami przedsiębiorstwa;
 • Bezpieczną i efektywną transmisję danych oraz możliwość podłączenia się do sieci wewnętrznej z miejsc poza siedzibą firmy;
 • Ściślejszą integrację między tradycyjnymi urządzeniami sieciowymi typu router, połączeniami LAN, firewall’ami oraz urządzeniami VPN;
 • Zunifikowaną i sprawną komunikację wewnętrzną.

Bogaty portfel oferowanych przez nas rozwiązań sieciowych umożliwia nie tylko lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami sieciowymi, ale także zapewnienie im pełnego bezpieczeństwa. Zaawansowane technologie służące ochronie posiadanych danych przynoszą także inne korzyści. Należy do nich prostota obsługi i integracji z dowolnym oprogramowaniem, większa dostępność sieci i krótszy czas przerw w działaniu usług dla użytkowników końcowych, zgodność z polityką bezpieczeństwa firmy, a także możliwość minimalizacji kosztów obsługi infrastruktury sieciowej dzięki centralnemu zarządzaniu.

Rozwiązania z zakresu kontroli dostępu do sieci zapewniają bezpieczeństwo procesu włączania się do sieci firmowej użytkowników końcowych z uwzględnieniem ich praw dostępu do zasobów w zależności od pełnionej roli. Bazując na otwartych standardach dają one także możliwość bezpiecznej transmisji danych oraz skanowania stanu zabezpieczeń zarówno w infrastrukturach LAN, WLAN, jak też VPN. Ponadto odpowiednie moduły wykrywają i oceniają zgodność urządzeń końcowych z przepisami i prowadzą ich bieżący monitoring.

Proponowane przez nas rozwiązania są niezależne od sprzętu, można je więc instalować w każdym środowisku. Aktualnie oferujemy produkt Secure Network Access – bezpieczny dostęp do sieci, który jest zoptymalizowany dla produktów LAN firmy Avaya oraz pakiet produktów opartych na oprogramowaniu Identity Engines, który został zbudowany od podstaw jako otwarte i w pełni kompatybilne rozwiązanie oparte na standardowym protokole 802.1X.

Co zyskujesz?

 • Wyższy profil bezpieczeństwa firmowych zasobów sieciowych dzięki kontroli urządzeń końcowych uzyskujących dostęp do sieci przedsiębiorstwa;
 • Bieżący monitoring zabezpieczeń i prawidłowości pracy urządzeń końcowych;
 • Bezproblemową integrację z każdym środowiskiem sieciowym i prostą obsługę;
 • Większą dostępność sieci i krótszy czas przerw w działaniu usług dla użytkowników końcowych;
 • Zgodność z normami polityki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa;
 • Możliwość obniżenia kosztów obsługi infrastruktury teleinformatycznej.

Oferowane przez nas rozwiązania sieciowe obejmują szereg zróżnicowanych produktów, które umożliwiają budowanie zaawansowanych sieci, a przy tym lepsze wykorzystanie i zarządzanie zasobami sieciowymi. Cechuje je niezawodność (nawet siedmiokrotnie wyższa w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań), wydajność (są do 40% bardziej energooszczędne) i wysoki zwrot z inwestycji (koszt niższy do 50%).

Portfel rozwiązań z zakresu zarządzania infrastrukturą sieciową jest dedykowany wszystkim przedsiębiorstwom ze szczególnym naciskiem na takie branże jak edukacja, instytucje finansowe, produkcja, hotelarstwo oraz instytucje rządowe i samorządowe.

Portfel oferowanych przez nas rozwiązań sieciowych obejmuje:

Ethernet Switching – szereg przełączników LAN i ruterów, które zapewniają pełną gamę rozwiązań dla różnych zastosowań, począwszy od oddziałów firm, wysokowydajnych węzłów sieci, agregacji serwerów w centrach przetwarzania, aż do przełączników rdzeniowych. Wśród nich znajdują się najnowsze i najbardziej nowoczesne modele przełączników, które dostarczają pierwszego i jedynego w branży rozwiązania zdolnego do obsługiwania terabitowych przepustowości w stosie, a także obsługujące wirtualne sieci przesyłu danych nowej generacji.

Unified Branch – szereg routerów, a także urządzeń do wirtualnej sieci prywatnej (VPN) i bram medialnych, które zapewniają bezpieczne połączenia i korzystanie z możliwości ujednoliconej komunikacji dla firm wielooddziałowych. Stanowią one połączenie wyjątkowej wydajności z wysokim stopniem konsolidacji usług. Cechuje je również integracja funkcjonalności zunifikowanej komunikacji z serwerami telekomunikacyjnymi, telefonami IP czy platformami głosowymi dla lokalizacji wyniesionych.

Wireless Networking – oszczędne i skalowalne rozwiązania sieci bezprzewodowych (WLAN), które spełniają wymagania dnia dzisiejszego, jak też umożliwiają sprostanie wyzwaniom przyszłości w dynamicznie rozwijającym się segmencie transmisji bezprzewodowej. O ile dzisiaj to sieć przewodowa stanowi podstawę przesyłu danych w firmach, zwiększona przepustowość w proponowanym rozwiązaniu stanowi realną alternatywą dla sieci przewodowych. Nowa architektura proponowanych narzędzi umożliwiła unifikację transmisji bezprzewodowej i przewodowej przy większej wydajności i niższym koszcie całkowitym.

Unified Management – to szereg zintegrowanych aplikacji tworzących podstawę do jednolitego zarządzania całym szeregiem rozwiązań. Dają one możliwość kompleksowego zarządzania transmisją danych, głosu i multimediów przy wykorzystaniu usług wspólnych (Common Services). Usługi wspólne pozwalają na integrację aplikacji zarządzania siecią ze sobą nawzajem, tak aby ich komponenty (np.: dane użytkowników, informacje z baz danych, zarządzanie certyfikatami) mogły być współdzielone bez potrzeby powtarzania tych samych definicji i konfiguracji dla każdej aplikacji. Rezultatem jest w pełni zintegrowana pojedyncza platforma zarządzania, która daje ujednolicony widok sieci.

Co zyskujesz?

 • Do 7 razy większą niezawodność działania infrastruktury sieciowej;
 • Do 20 razy lepszą wydajność stosowanych rozwiązań;
 • Do 50% lepsze TCO (Total Cost of Ownership) – minimalizację kosztów dzięki integracji i centralizacji rozwiązań;
 • Do 40% większą oszczędność energii;
 • Wykorzystanie sprzętu mniejsze nawet o 1/3, dzięki nowatorskiej, uproszczonej architekturze sieci;
 • Wysoką oszczędność czasu potrzebnego na instalacje, konfiguracje, utrzymanie i konserwację systemu;
 • Uproszczoną obsługę środowiska sieciowego i skuteczniejsze nim zarządzanie.