Roczne

RAPORTY ROCZNE

29.04.2020
Raport roczny jednostkowy 2019

29.04.2020
Raport roczny skonsolidowany 2019

25.04.2019
Raport roczny jednostkowy 2018

25.04.2019
Raport roczny skonsolidowany 2018

25.04.2018
Raport roczny jednostkowy 2017

25.04.2018
Raport roczny skonsolidowany 2017

20.04.2017
Raport roczny jednostkowy 2016

20.04.2017
Raport roczny skonsolidowany 2016

29.04.2016
Raport roczny jednostkowy 2015

29.04.2016
Raport roczny skonsolidowany 2015

30.04.2015
Raport roczny jednostkowy 2014

30.04.2015
Raport roczny skonsolidowany 2014

30.04.2014
Raport roczny jednostkowy 2013

30.04.2014
Raport roczny skonsolidowany 2013

30.04.2013
Raport roczny skonsolidowany 2012

30.04.2013
Raport roczny jednostkowy 2012

20.03.2012
Raport roczny skonsolidowany 2011

20.03.2012
Raport roczny jednostkowy 2011

29.04.2011
Raport roczny skonsolidowany 2010

29.04.2011
Raport roczny jednostkowy 2010

29.04.2010
Raport roczny skonsolidowany 2009

29.04.2010
Raport roczny jednostkowy 2009

29.04.2009
Raport roczny skonsolidowany 2008

29.04.2009
Raport roczny jednostkowy 2008

12.06.2008
Raport roczny skonsolidowany 2007

12.06.2008
Raport roczny skonsolidowany 2007