Polityka informacyjna

Od 2006 roku Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Na stronach relacji inwestorskich znajdą Państwo wyczerpujące dane dotyczące funkcjonowania Spółki na rynku kapitałowym.

logo GPW
 

Intencją Spółki jest szybkie, wiarygodne i otwarte informowanie o wszystkim, co może być istotne dla akcjonariuszy, inwestorów oraz analityków giełdowych. Zapewniamy, że ważną wytyczną w polityce informacyjnej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest zasada równorzędności i ciągłości.

Jednolite i spójne informacje docierają równocześnie do wszystkich zainteresowanych. Tak skonstruowana polityka informacyjna, ma pomóc Państwu w dostępie do danych o stanie Spółki i perspektywach jej rozwoju oraz  przyczynić się do podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych.


logo SEG

Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego. SEG służy doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek.


Więcej informacji o Spółce znajduje sie tutaj: O firmie