Relacje inwestorskie

Na stronach relacji inwestorskich znajdą Państwo wyczerpujące dane dotyczące funkcjonowania Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na rynku kapitałowym. UNIMA 2000 S.A. od 2006 roku  jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

logo GPW
Intencją Spółki jest szybkie, wiarygodne i otwarte informowanie o wszystkim, co może być istotne dla akcjonariuszy, inwestorów oraz analityków giełdowych. Zapewniamy także, że ważną wytyczną w polityce informacyjnej firmy Unimy 2000 S.A. jest zasada równorzędności i ciągłości- jednolite i spójne informacje docierają do wszystkich zainteresowanych.Tak skonstruowana polityka informacyjna ma pomóc Państwu w dostępie do danych o stanie i perspektywach rozwoju Unima 2000 i w ten sposób także w podejmowaniu zawsze właściwych decyzji inwestycyjnych.