2019

RAPORTY BIEŻĄCE 2019

17.04.2019
Raport bieżący nr 9/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

15.04.2019
Raport bieżący nr 8/2019 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

15.04.2019
Raport bieżący nr 7/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

08.04.2019
Raport bieżący nr 6/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

05.04.2019
Raport bieżący nr 5/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

02.04.2019
Raport bieżący nr 4/2019 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

04.03.2019
Raport bieżący nr 3/2019 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

31.01.2019
Raport bieżący nr 2/2019 Unima 2000: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

28.01.2019
Raport bieżący nr 1/2019 Unima 2000: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku