2019

RAPORTY BIEŻĄCE 2019

18.09.2019
Raport bieżący nr 22/2019 Unima 2000: Odwołanie Członka Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

05.09.2019
Raport bieżący nr 21/2019 Unima 2000: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2019 roku

22.08.2019
Raport bieżący nr 20/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

07.08.2019
Raport bieżący nr 19/2019 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

22.07.2019
Raport bieżący nr 18/2019 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

15.07.2019
Raport bieżący nr 17/2019 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

19.06.2019
Raport bieżący nr 16/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

18.06.2019
Raport bieżący nr 15/2019 Unima 2000: Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 18 czerwca 2019 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów w tym ZWZ

18.06.2019
Raport bieżący nr 14/2019 Unima 2000: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 18 czerwca 2019 r.

03.06.2019
Raport bieżący nr 13/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

22.05.2019
Raport bieżący nr 12/2019 Unima 2000: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

22.05.2019 | EBI
Raport bieżący nr 1/2019 Unima 2000: Opinia Rady Nadzorczej w sprawie porządku obrad i projektów uchwał na WZA

20.05.2019
Raport bieżący nr 11/2019 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

10.05.2019
Raport bieżący nr 10/2019 Unima 2000: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku

17.04.2019
Raport bieżący nr 9/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

15.04.2019
Raport bieżący nr 8/2019 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

15.04.2019
Raport bieżący nr 7/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

08.04.2019
Raport bieżący nr 6/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

05.04.2019
Raport bieżący nr 5/2019 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

02.04.2019
Raport bieżący nr 4/2019 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

04.03.2019
Raport bieżący nr 3/2019 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

31.01.2019
Raport bieżący nr 2/2019 Unima 2000: Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

28.01.2019
Raport bieżący nr 1/2019 Unima 2000: Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku