2018

RAPORTY BIEŻĄCE 2018

20.04.2018
Raport bieżący nr 9/2018 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

11.04.2018
Raport bieżący nr 8/2018 Unima 2000: Przyjęcie znaczącego zlecenia przez spółkę zależną Emitenta

21.03.2018
Raport bieżący nr 7/2018 Unima 2000: Podpisanie znaczącej umowy

20.03.2018
Raport bieżący nr 6/2018 Unima 2000: Aktualizacja raportu bieżącego nr 33/2016 dotyczącego przyjęcia regulaminu i rozpoczęcia skupu akcji własnych

20.03.2018
Raport bieżący nr 5/2018 Unima 2000: Informacja o podjęciu przez Zarząd decyzji o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów finansowych Emitenta

29.01.2018
Raport bieżący nr 4/2018 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

16.01.2018
Raport bieżący nr 3/2018 Unima 2000: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

15.01.2018
Raport bieżący nr 2/2018 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

15.01.2018
Raport bieżący nr 1/2018 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy