2018

RAPORTY BIEŻĄCE 2018

29.01.2018
Raport bieżący nr 4/2018 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy

16.01.2018
Raport bieżący nr 3/2018 UNIMA 2000 S.A: Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

15.01.2018
Raport bieżący nr 2/2018 UNIMA 2000 S.A: Aneks do znaczącej umowy

15.01.2018
Raport bieżący nr 1/2018 UNIMA 2000 S.A: Zawarcie znaczącej umowy