2015

RAPORTY BIEŻĄCE 2015

2015-12-30
Raport bieżący nr 55/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-12-22
Raport bieżący nr 54/2015 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2015-12-21
Raport bieżący nr 53/2015 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2015-12-17
Raport bieżący nr 52/2015 Unima 2000: Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.

2015-12-09
Raport bieżący nr 51/2015 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2015-12-08
Raport bieżący nr 50/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-12-02
Raport bieżący nr 49/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-12-01
Raport bieżący nr 48/2015 Unima 2000: Uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.

2015-11-18
Raport bieżący nr 47/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-11-04
Raport bieżący nr 46/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-11-03
Raport bieżący nr 45/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-10-08
Raport bieżący nr 44/2015 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2015-10-02
Raport bieżący nr 43/2015 Unima 2000: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

2015-09-24
Raport bieżący nr 42/2015 Unima 2000: Odstąpienie od umów kupna akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i przekroczenie progu 20% oraz 15% w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana liczby głosów o co najmniej 2% .

2015-09-22
Raport bieżący nr 41/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-09-18
Raport bieżący nr 40/2015 Unima 2000: Odstąpienie od umów sprzedaży akcji spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i powrotne przekroczenie progów 15%, 20%, 25% głosów oraz zmiana liczby głosów o co najmniej 2%.

2015-09-18
Raport bieżący nr 39/2015 Unima 2000: Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2015-09-16
Raport bieżący nr 38/2015 Unima 2000: Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2015r.

2015-09-15
Raport bieżący nr 37/2015 Unima 2000: Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta

2015-09-11
Raport bieżący nr 36/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-09-09
Raport bieżący nr 35/2015 Unima 2000: Oświadczenie Założyciela Spółki o wyznaczeniu Członka Rady Nadzorczej

2015-08-13
Raport bieżący nr 34/2015 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2015-07-22
Raport bieżący nr 33/2015 Unima 2000: Przekroczenie progu 20% oraz 15% w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana głosów o co najmniej 2%

2015-07-21
Raport bieżący nr 32/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-07-21
Raport bieżący nr 31/2015 Unima 2000: Przekroczenie progów 10 oraz 15% głosów przez akcjonariusza

2015-07-20
Raport bieżący nr 30/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-07-17
Raport bieżący nr 29/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-07-02
Raport bieżący nr 28/2015 Unima 2000: Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA

2015-07-01
Raport bieżący nr 27/2015 Unima 2000: Wybór Członków Rady Nadzorczej

2015-07-01
Raport bieżący nr 26/2015 Unima 2000: Informacja o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia

2015-07-01
Raport bieżący nr 25/2015 Unima 2000: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015

2015-06-26
Raport bieżący nr 24/2015 Unima 2000: Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

2015-06-25
Raport bieżący nr 23/2015 Unima 2000: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

2015-06-25
Raport bieżący nr 22/2015 Unima 2000: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

2015-06-23
Raport bieżący nr 1/2015 Opinia RN dot. porządku obrad oraz projektów uchwał na WZA

2015-06-23
Raport bieżący nr 21/2015 Unima 2000: Wybór Członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję

2015-06-09
Raport bieżący nr 20/2015 Unima 2000: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej podziału zysku za rok 2014

2015-06-08
Raport bieżący nr 19/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-06-03
Raport bieżący nr 18/2015 Unima 2000: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2015-05-28
Raport bieżący nr 17/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-05-22
Raport bieżący nr 16/2015 Unima 2000: Przekroczenie progu 5% głosów

2015-05-20
Raport bieżący nr 15/2015 Unima 2000: Przekroczenie progu 25% głosów w dół przez znaczącego akcjonariusza oraz zmiana głosów o co najmniej 2%

2015-05-19
Raport bieżący nr 14/2015 Unima 2000: Rezygnacja z pełnienia funkcji w Zarządzie Emitenta

2015-05-13
Raport bieżący nr 13/2015 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2015-05-13
Raport bieżący nr 12/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-04-23
Raport bieżący nr 11/2015 Unima 2000: Raport bieżący

2015-04-07
Raport bieżący nr 10/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-03-19
Raport bieżący nr 9/2015 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2015-03-18
Raport bieżący nr 8/2015 Unima 2000: Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

2015-02-12
Raport bieżący nr 7/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-02-04
Raport bieżący nr 6/2015 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2015-02-02
Raport bieżący nr 5/2015 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2015-01-30
Raport bieżący nr 4/2015 Unima 2000: Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2015-01-30
Raport bieżący nr 3/2015 Unima 2000: Główne założenia strategii Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. na lata 2015-2017

2015-02-26
Raport bieżący nr 2/2015 Unima 2000: Wykaz raportów opublikowanych w 2014 roku

2015-02-26
Raport bieżący nr 1/2015 Unima 2000: Terminy przekazywania w 2015 roku raportów okresowych