2014

RAPORTY BIEŻĄCE 2014

2014-12-19
Raport bieżący nr 35/2014 Unima 2000: Objęcie udziałów przez Spółkę zależną

2014-12-19
Raport bieżący nr 34/2014 Unima 2000: Zbycie udziałów w Spółce zależnej

2014-12-19
Raport bieżący nr 33/2014 Unima 2000: Objęcie udziałów w Spółce zależnej.

2014-12-16
Raport bieżący nr 32/2014 Unima 2000: Objęcie udziałów w Spółce zależnej

2014-12-15
Raport bieżący nr 31/2014 Unima 2000: Korekta raportu bieżącego nr 31/2014 z 12.12.2014r.

2014-12-12
Raport bieżący nr 31/2014 Unima 2000: Zgoda Rady Nadzorczej na nabycie i zbycie udziałów w Spółkach zależnych

2014-12-02
Raport bieżący nr 30/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-11-28
Raport bieżący nr 29/2014 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

2014-11-12
Raport bieżący nr 28/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-11-03
Raport bieżący nr 27/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-10-24
Raport bieżący nr 26/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-09-08
Raport bieżący nr 25/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-09-02
Raport bieżący nr 24/2014 Unima 2000: Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2014-07-31
Raport bieżący nr 23/2014 Unima 2000: Unima 2000: Zakończenie skupu akcji własnych

2014-06-24
Raport bieżący nr 22/2014 Unima 2000: Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima2000 S.A. w dniu 23 czerwca 2014 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA

2014-06-24
Raport bieżący nr 21/2014 Unima 2000: Unima 2000: Powołanie osób nadzorujących

2014-06-24
Raport bieżący nr 20/2014 Unima 2000: Treśc uchwał podjetych przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2014

2014-06-09
Raport bieżący nr 2/2014 Zwięzła ocena sytuacji spółki po roku obrotowym 2013

2014-06-09
Raport bieżący nr 1/2014 Opinia RN dot. porzadku obrad oraz projektów uchwał na WZA

2014-06-09
Raport bieżący nr 19/2014 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2014-05-28
Raport bieżący nr 18/2014 Unima 2000: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2014-05-16
Raport bieżący nr 17/2014 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2014-05-15
Raport bieżący nr 16/2014 Unima 2000: Korekta formularza „rozszerzonego” raportu kwartalnego QSr 1/2014 za I kwartał 2014 roku

2014-05-14
Raport bieżący nr 15/2014 Aneks do znaczącej umowy

2014-05-05
Raport bieżący nr 14/2014 Unima 2000: Korekta raportu bieżącego nr 14/2014 z 30.04.2014

2014-04-30
Raport bieżący nr 14/2014 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2014-04-25
Raport bieżący nr 13/2014 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2014-04-25
Raport bieżący nr 12/2014 Unima 2000: Raport bieżący

2014-04-01
Raport bieżący nr 11/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-03-18
Raport bieżący nr 10/2014 Unima 2000: Wybór biegłego

2014-03-07
Raport bieżący nr 09/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-03-07
Raport bieżący nr 08/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-03-06
Raport bieżący nr 07/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-03-06
Raport bieżący nr 06/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-01-29
Raport bieżący nr 05/2014 Unima 2000: Wykaz raportów opublikowanych w 2013 roku

2014-01-29
Raport bieżący nr 04/2014 Unima 2000: Terminy przekazywania w 2014 roku raportów okresowych

2014-01-22
Raport bieżący nr 03/2014 Unima 2000: Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2014-01-17
Raport bieżący nr 02/2014 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2014-01-15
Raport bieżący nr 01/2014 Unima 2000: Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta.