2013

RAPORTY BIEŻĄCE 2013

2013-12-16
Raport bieżący nr 29/2013 Unima 2000: Nabycie akcji własnych

2013-12-02
Raport bieżący nr 28/2013 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2013-11-04
Raport bieżący nr 27/2013 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2013-10-18
Raport bieżący nr 26/2013 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2013-10-02
Raport bieżący nr 25/2013 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2013-09-24
Raport bieżący nr 24/2013 Unima 2000: Nabycie akcji własnych

2013-09-23
Raport bieżący nr 23/2013 Unima 2000: Nabycie akcji własnych

2013-09-17
Raport bieżący nr 22/2013 Unima 2000: Nabycie akcji własnych

2013-09-10
Raport bieżący nr 21/2013 Unima 2000: Nabycie akcji własnych

2013-09-09
Raport bieżący nr 20/2013 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2013-09-06
Raport bieżący nr 19/2013 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2013-09-04
Raport bieżący nr 18/2013 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2013-08-06
Raport bieżący nr 17/2013 Unima 2000: Zawarcie znaczącej umowy

2013-06-21
Raport bieżący nr 16/2013 Unima 2000: Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2013

2013-06-21
Raport bieżący nr 15/2013 Unima 2000: Wypłata dywidendy

2013-06-21
Raport bieżący nr 14/2013 Unima 2000: Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 21 czerwca 2013 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA

2013-06-12
Raport bieżący nr 13/2013 Unima 2000: Nabycie akcji własnych

2013-06-07
Raport bieżący nr 12/2013 Unima 2000: Nabycie akcji własnych

2013-06-06
Raport bieżący nr 11/2013 Unima 2000: Nabycie akcji własnych

2013-06-05
Raport bieżący nr 10/2013 Unima 2000: Nabycie akcji własnych

2013-05-27
Raport bieżący nr 9/2013 Unima 2000: Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2013-05-23
Raport bieżący nr 8/2013 Unima 2000: Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2013-05-16
Raport bieżący nr 7/2013 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2013-05-06
Raport bieżący nr 6/2013 Unima 2000: Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

2013-01-30
Raport bieżący nr 5/2013 Unima 2000: Terminy przekazywania w 2013 roku raportów okresowych

2013-01-29
Raport bieżący nr 4/2013 Unima 2000: Wykaz raportów opublikowanych w 2012 roku

2013-01-23
Raport bieżący nr 3/2013 Unima 2000: Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2013-01-16
Raport bieżący nr 2/2013 Unima 2000: Aneks do znaczącej umowy

2013-01-07
Raport bieżący nr 1/2013 Unima 2000: Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta