2012

RAPORTY BIEŻĄCE 2012

2012-11-28
Raport bieżący nr 23/2012 Unima 2000: Wybór biegłego

2012-10-05
Raport bieżący nr 22/2012 Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2012-09-17
Raport bieżący nr 21/2012 Unima 2000: nabycie akcji własnych

2012-07-31
Raport bieżący nr 20/2012 Nabycie akcji własnych

2012-07-27
Raport bieżący nr 19/2012 Zawarcie znaczącej umowy

2012-06-26
Raport bieżący nr 18/2012 Uzupełnienie do Raportu bieżącego nr 13/2012 z dnia 14 czerwca 2012 dot. powołania Zarządu na nową kadencję

2012-06-15
Raport bieżący nr 17/2012 Wydłużenia terminu skupu akcji własnych

2012-06-15
Raport bieżący nr 16/2012 Wypłata dywedendy

2012-06-15
Raport bieżący nr 15/2012 Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki Unima 2000 w dniu 14 czerwca 2012 roku posiadający co najmniej 5% liczby głosów na tym WZA

2012-06-15
Raport bieżący nr 14/2012 Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 czerwca 2012

2012-06-14
Raport bieżący nr 13/2012 Wybór Członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję

2012-06-14
Raport bieżący nr 12/2012 Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2012-05-25
Raport bieżący nr 11/2012 Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2012-05-24
Raport bieżący nr 10/2012 Aneks do znaczącej umowy

2012-05-18
Raport bieżący nr 9/2012 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2012-05-15
Raport bieżący nr 8/2012 Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

2012-04-05
Raport bieżący nr 7/2012 Zawarcie znaczącej umowy

2012-03-29
Raport bieżący nr 6/2012 Zawarcie znaczącej umowy

2012-03-28
Raport bieżący nr 5/2012 Wybór biegłego

2012-03-07
Raport bieżący nr 4/2012 Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta

2012-01-30
Raport bieżący nr 3/2012 Terminy przekazywania w 2012 roku raportów okresowych

2012-01-27
Raport bieżący nr 2/2012 Wykaz raportów opublikowanych w 2011 roku

2012-01-10
Raport bieżący nr 1/2012 Nabycie akcji własnych