2011

RAPORTY BIEŻĄCE 2011

2011-12-28
Raport bieżący nr 29/2011 Transakcje na akcjach Członka Rady Nadzorczej

2011-12-23
Raport bieżący nr 28/2011 Nabycie akcji własnych

2011-12-16
Raport bieżący nr 27/2011 Nabycie akcji własnych

2011-12-05
Raport bieżący nr 26/2011 Nabycie akcji własnych

2011-11-28
Raport bieżący nr 25/2011 Nabycie akcji własnych

2011-11-18
Raport bieżący nr 24/2011 Nabycie akcji własnych

2011-10-29
Raport bieżący nr 23/2011 Znacząca umowa Emitenta

2011-10-05
Raport bieżący nr 22/2011 Zmiany w Zarządzie Spółki

2011-10-21
Raport bieżący nr 21/2011 Nabycie akcji własnych

2011-10-17
Raport bieżący nr 20/2011 Nabycie akcji własnych

2011-10-13
Raport bieżący nr 19/2011 Nabycie akcji własnych

2011-09-26
Raport bieżący nr 18/2011 Transakcje na akcjach Spółki Członka Rady Nadzorczej

2011-08-02
Raport bieżący nr 17/2011 Wprowadzenie akcji serii F na GWP

2011-07-21
Raport bieżący nr 16/2011 Objęcie udziałów w spółce iGPM Sp. z o.o.

2011-07-05
Raport bieżący nr 15/2011 Warunkowa rejestracja akcji serii F w KDPW

2011-07-05
Raport bieżący nr 14/2011 Zawarcie znaczącej umowy

2011-05-31
Raport bieżący nr 12/2011 Akcjonariusze obecni na ZWZ Spółki w dniu 30 maja 2011

2011-05-31
Raport bieżący nr 11/2011 Uchwały podjęte na ZWZ Spółki w dniu 30.05.2011

2011-05-30
Raport bieżący nr 10/2011 Zawarcie znaczącej umowy

2011-05-09
Raport bieżący nr 9/2011 Wybór biegłego rewidenta

2011-05-04
Raport bieżący nr 8/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2011-05-04
Raport bieżący nr 7/2011 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2011-05-04
Raport bieżący nr 6/2011 Regulamin Walnego Zgromadzenia

2011-04-29
Raport bieżący nr 5/2011 Opinia biegłego rewidenta do sprawozdań za 2010 rok

2011-04-29
Raport bieżący nr 4/2011 Publikacja raportu rocznego za 2010 rok

2011-01-31
Raport bieżący nr 3/2011 Terminy publikacji raportów w 2011 roku

2011-01-31
Raport bieżący nr 2/2011 Wykaz raportów opublikowanych w 2010 roku

2011-01-14
Raport bieżący nr 1/2011 Informacja od osoby zobowiązanej o transakcjach na akcjach Emitenta