Prognozy finansowe

| Zasada szczegółowa I.Z.1.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW |

Spółka nie publikuje i nie publikowała w okresie ostatnich 5 lat prognoz finansowych.