Oświadczenia o stosowaniu zasad

Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. rekomendacji i zasad określonych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2017”

| Zasada szczegółowa I.Z.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW |

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A za 2015

| Zasada szczegółowa I.Z.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW |

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A za 2014