Magdalena Kniszner

Członek Rady Nadzorczej
Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Magdalena Kniszner - Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Wykształcenie:

Ukończyła studia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki – w zakresie informatyki, o specjalności budowa i oprogramowanie maszyn matematycznych i uzyskała tytuł magistra inżyniera informatyka. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu komunikacji w biznesie w Wyższej Szkole Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie. Uczestniczyła w licznych kursach dotyczących zarządzania firmą i zasobami ludzkimi.

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., jako założyciel i wspólnik, a następnie jako akcjonariusz.

W ramach pełnionych obowiązków nadzorowała działy wdrożeniowy i techniczny oraz dział projektów niskoprądowych, a także administrację, kadry i księgowość. Odpowiadała za proces przygotowania i wprowadzenia spółki na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

09.2015 – nadal Członek Rady Nadzorczej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
2007 – nadal Prezes Zarządu Lockus sp. z o.o.
1998 – 2015 Wiceprezes Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (do 30.09.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Sp. z o. o, a od 1.10.2004 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.)

W ramach grupy kapitałowej od 2007 pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Lockus Sp. z o.o. –specjalizującej się we wspieraniu strategii biznesowych i realizacji konferencji branżowych.


Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności Emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.