System Kontroli Dostępu

System Kontroli Dostępu umożliwia zarządzanie dostępem osób do poszczególnych części budynku. Za jego pomocą możesz na przykład ograniczyć dostęp pracowników do obszarów obiektu, które wymagają specjalnego zabezpieczenia.

Dzięki funkcjonalnemu i niezawodnemu systemowi do wybranych części obiektu mogą mieć dostęp wyłącznie osoby, które posiadają identyfikator wraz z kodami identyfikacyjnymi. System określa tożsamość osób na podstawie kart zbliżeniowych lub osobistych kodów PIN. W miejscach, które wymagają szczególnej ochrony, proponujemy wykorzystanie czytników skanujących linie papilarne, kształt dłoni, siatkówkę i tęczówkę oka. Wdrożenie proponowanych rozwiązań zwiększa bezpieczeństwo firmy – ogranicza ryzyko kradzieży informacji lub mienia. Pozwala ono ograniczyć także koszty ponoszone na personel ochrony obiektu.

Proponujemy także wdrożenie precyzyjnego narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi – systemu rejestracji czasu pracy RCP, który współpracuje z oprogramowaniem kadrowo-płacowym. Rozwiązanie to umożliwia zwiększenie dyscypliny w firmie, a w rezultacie optymalizację jej efektywności. Elektroniczna rejestracja zastępuje tradycyjną listę obecności pracowników, a system samoistnie zlicza, raportuje i prowadzi statystyki dotyczące czasu pracy. Jest on prosty w obsłudze i nie wymaga od użytkownika wiedzy technicznej. Rekomendowane rozwiązanie jest zgodne z Kodeksem Pracy, a zgromadzone przez system dane mogą być podstawą do ustalania wynagrodzeń pracowników.

 

Co zyskujesz?

  • Wyższy profil bezpieczeństwa firmy;
  • Eliminację ryzyka dostania się poufnych danych w niepowołane ręce;
  • Ochronę informacji i mienia przed kradzieżą;
  • Redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem ochrony budynku;
  • Optymalizację efektywności firmy dzięki narzędziu zarządzania zasobami ludzkimi (elektronicznej rejestracji, zliczania i raportowania czasu pracy, analizy wynagrodzeń przysługujących pracownikom