Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Siedziba główna
ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków
tel. +48 12 2980 511
fax +48 12 2980 512
e-mail: kontakt@unima2000.pl

Oddział w Warszawie
Al.Jerozolimskie 151
02-326 Warszawa
tel. +48 22 8833 656
fax +48 22 8833 657

Biuro Wrocław
ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 693 811 815

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000218370
Kapitał Zakładowy w kwocie 2 735 500 złotych opłacony w całości

REGON: 351570688
NIP: 677-20-87-174

Formularz kontaktowy

Tu wpisz treść korespondencji

Imię i nazwisko

Firma

Adres e-mail

Numer telefonu

 Wyrażam zgodę na używanie przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą przy ulicy Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Zgoda jest dobrowolna lecz jej wyrażenie jest niezbędne, żebyśmy mogli się z Tobą kontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytanie. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.