Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Siedziba główna
ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków
tel. +48 12 2980 511
fax +48 12 2980 512
e-mail: kontakt@unima2000.pl

Oddział w Warszawie
Al.Jerozolimskie 151
02-326 Warszawa
tel. +48 22 8833 656
fax +48 22 8833 657

Biuro Wrocław
ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 693 811 815

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000218370
Kapitał Zakładowy w kwocie 2 735 500 złotych opłacony w całości

REGON: 351570688
NIP: 677-20-87-174


Inspektor Ochrony Danych:

Teresa Blajer
e-mail: kontakt iod Unima 2000

Formularz kontaktowy

Tu wpisz treść korespondencji

Imię i nazwisko

Firma

Adres e-mail

Numer telefonu

Administratorem danych jest firma Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków.

Wyrażam zgodę na:

  Przetwarzanie moich danych osobowych  Ι  Zobacz treść *

 Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną  Ι  Zobacz treść *

 Otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną  Ι  Zobacz treść

 Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  Ι  Zobacz treść *

* Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne lecz jest niezbędne,
   żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgód w każdym czasie poprzez kontakt z działem marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (telefonicznie: 12 298 05 74 lub mailowo: marketing@unima2000.pl)