FORMULARZ KONTAKTOWY:

Jolanta Różycka

Jolanta Różycka
Kierownik Działu Marketingu
D +48 12 2980 574
M +48 601 508 216

Tu wpisz treść korespondencji

Imię i nazwisko

Firma

Adres e-mail

Numer telefonu

Administratorem danych jest firma Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków.

Wyrażam zgodę na:

  Przetwarzanie moich danych osobowych  Ι  Zobacz treść *

 Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną  Ι  Zobacz treść *

 Otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną  Ι  Zobacz treść

 Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  Ι  Zobacz treść *

* Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne lecz jest niezbędne,
   żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgód w każdym czasie poprzez kontakt z działem marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (telefonicznie: 12 298 05 74 lub mailowo: marketing@unima2000.pl)