Komunikaty / archiwum

Brak bieżących komunikatów.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie przeglądu półrocznego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za pierwsze półrocze 2015 roku oraz badania rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000 za rok 2015.

Prosimy o przesyłanie ofert do dnia 28 lutego 2015 roku drogą mailową na adres: kontakt@unima2000.pl