Jolanta Matczuk

Członek Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Główny Księgowy, Prezes Zarządu IQnet Sp. z o.o.

Członek Zarządu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Główny Księgowy, Prezes Zarządu IQnet Sp. z o.o.

Członek Zarządu Jolanta Matczuk jest jednocześnie Głównym Księgowym. Nadzoruje pracę działu finansowo-księgowego, działu kadr i płac oraz działu administracji. Odpowiada m.in. za przygotowywanie raportów finansowych.

Wykształcenie:

Wyższe, magister ekonomii, organizacja i zarządzanie, studia podyplomowe z zakresu rachunkowości i finansów. Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zajmowane stanowiska i przebieg kariery zawodowej:

od 1.01.2012 – nadal Członek Zarządu w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
2006 – nadal Główny Księgowy w Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
2005 – 2006 Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy w WSK Kraków Sp. z o.o.
1996 – 2005 Ostatnie stanowisko: Dyrektor Finansowy/ Główny Księgowy w WSK S.A.
1985 – 1996 Ostanie stanowisko: Kierownik Działu Rachunkowości w KPIS-Cracovia S.A.

W ramach grupy kapitałowej od 06/2014 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki IQnet Sp. z o.o.


Jolanta Matczuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.