IBM StoredIQ

IBM StoredIQ to zaawansowane narzędzie do zarządzania nieustrukturyzowanymi danymi w miejscu ich przechowywania. Rozwiązuje typowe problemy pojawiające się przy optymalizacji przechowywania oraz migracji danych. Narzędzie umożliwia pogłębioną ocenę danych nieustrukturyzowanych w miejscach w których są przechowywane.

ibm storediq

IBM StoredIQ zapewnia wgląd w zasoby informacyjne i pomaga organizacji w podejmowaniu umotywowanych decyzji biznesowych i prawnych.

Usprawnia proces elektronicznego ujawniania danych interesariuszom prawnym. Pomaga w zwiększeniu efektywności i przejrzystości identyfikowania nadzorców.

Powiadamiania o zabezpieczeniach nałożonych z powodów prawnych oraz umożliwia gromadzenie danych dotyczących ujawnień elektronicznych.

IBM StoredIQ – podstawowe funkcje:

 • Określanie zakresu nadzorców i źródeł danych oraz zarządzanie nimi w sposób bardziej efektywny i precyzyjny
 • Usprawnienie i automatyzacja publikacji powiadomień o zabezpieczeniu z powodów prawnych, które umożliwia znaczne zmniejszenie liczby zadań wykonywanych ręcznie oraz występowanie błędów
 • Kontrolowanie i monitorowanie ujawniania elektronicznego oraz zarządzanie nim w celu zwiększenia dokładności i efektywności procesu
 • Intuicyjne doświadczenie użytkownika dla prawników
 • Analiza danych przed rozpoczęciem ich gromadzenia z wykorzystaniem funkcji analizy lokalnej w celu podejmowania świadomych decyzji dotyczących zawarcia ugody lub wszczęcia postępowania sądowego

Najważniejsze możliwości i zalety IBM StoredIQ :

 • Zarządzanie danymi w miejscu ich przechowywania, tak aby organizacja mogła badać, rozpoznawać dane nieustrukturyzowane i działać na danych bez konieczności przenoszenia ich do repozytorium lub aplikacji specjalistycznej
 • Zaawansowana funkcja wyszukiwania, która przyspiesza interpretację dużych zbiorów treści nieustrukturyzowanych
 • Uproszczona analiza dużych ilości danych korporacyjnych, umożliwiająca szybsze uzyskanie szczegółowych wyników i ograniczenie wpływu analiz na produktywność pracy użytkowników, dzięki operowaniu na danych w miejscu ich pierwotnego przechowywania
 • Możliwość powiązania wyników analiz z działaniami, takimi jak: kopiowanie, usuwanie, przenoszenie, kopiowanie do miejsca długotrwałego przechowywania lub eksportowanie

Zarządzanie danymi w miejscu ich przechowywania

 • Zastosowane w programie technologie indeksowania, umożliwiają operowanie na danych w miejscu ich pierwotnego przechowywania w systemach korporacyjnych, bez konieczności przenoszenia podzbiorów danych do repozytorium lub bazy danych aplikacji
 • Rozwiązanie jest wysoce skalowalne i może przetwarzać duże ilości danych, w minimalnym stopniu zakłócając pracę specjalistów oraz działanie sieci i serwerów.
 • Gromadzi wyniki analizy danych z całego przedsiębiorstwa i przechowuje je, w taki sposób aby były dostępne dla dowolnych procesów biznesowych
 • Oferuje rozproszoną architekturę zarządzania danymi i pomaga w optymalizacji ulokowania, kierowania i dostarczania danych
 • Zwiększa skalowalność, niezawodność i wydajność zarządzania informacją

Zaawansowana funkcja wyszukiwania

 • Umożliwia wprowadzanie prostych lub złożonych łańcuchów wyszukiwania oraz stosowanie dowolnych kombinacji wyszukiwania pełnotekstowego, opartego na metadanych i atrybutach plików.
 • Umożliwia stosowanie indywidualnie skonfigurowanych procesów wyszukiwania w pracach związanych z postępowaniami prawnymi, zarządzaniem aktami oraz obsługą IT – znajduje bowiem pliki spełniające określone kryteria w całych nieustrukturyzowanych zasobach informacyjnych przedsiębiorstwa
 • Oferuje zaawansowane funkcje wyszukiwania, m.in. na podstawie słów kluczowych, pojedynczych terminów, wielu terminów, operatorów boolowskich, znaków wieloznacznych, wyrazów bliskich, wyrażeń regularnych, atrybutów na poziomie obiektu i wartości skrótów (podpisów cyfrowych)
 • Umożliwia przeszukiwanie treści plików bez korzystania z lokalnych aplikacji oraz przeglądanie dokumentów bez modyfikowania atrybutów metadanych

Uproszczona analiza

 • Jest rozwiązaniem skalowalnym, którego można używać nawet w największych środowiskach, bez problemów wynikających z ograniczonej pojemności repozytoriów
 • Prezentuje informacje w wielu różnych perspektywach graficznych na podstawie metadanych — ułatwiając i przyspieszając analizę i selekcję danych
 • W razie potrzeby uwidacznia całą zawartość obiektów danych, prezentując informacje w pełnym kontekście
 • Wizualizuje dane nieustrukturyzowane z różnych perspektyw, w tym na podstawie atrybutów metadanych systemu plików, lokalizacji źródeł danych oraz kategorii
 • Generuje rozbudowane raporty graficzne, zawierające informacje o położeniu danych przechowywanych w formie elektronicznej oraz liczbie dokumentów istotnych i spełniających określone kryteria.

Powiązanie wyników analiz z działaniami

 • Oprogramowanie umożliwia użytkownikom wykonywanie funkcji przydatnych w konkretnym zastosowaniu i procesie nadzoru nad danymi, jak np: usuwanie, przenoszenie, kopiowanie lub eksportowanie. Operacje te można wykonywać w odniesieniu do różnych źródeł danych w sposób zunifikowany.
 • Generuje informacje o topologii danych i raporty o trafieniach, które pomagają w podejmowaniu decyzji o objęciu informacji nadzorem. W szczególności możliwe jest uzyskanie obrazu stanu środowiska danych utworzonego na podstawie lokalizacji, serwera, użytkowników i innych kryteriów
 • Oprogramowanie udostępnia filtry dające klientom większą kontrolę nad danymi i pozwalające na redukcję zasobów informacyjnych do postaci mniejszych, bardziej użytecznych zbiorów informacji. Zbiory takie mogą być dalej filtrowane zgodnie ze strategią przechowywania akt, wymogami prawnymi lub standardami informatycznymi.
 • Oprogramowanie identyfikuje pliki nowe lub zmodyfikowane od ostatniej sesji zbierania, co czyni proces zbierania informacji bardziej efektywnym oraz pozwala uniknąć wielokrotnego zbierania tych samych plików
 • Udostępnia szczegółowy zapis kontrolny działań w systemie, zachowując metadane i informacje o własności obiektów wraz z godziną i datą wykonania operacji. Zapis taki stanowi wartościowy dowód w ewentualnych dochodzeniach i postępowaniach prawnych

Więcej informacji o rozwiązaniach z zakresu
ochrony danych osobowych znajdziesz na stronach:


IBM Business Partner - Big Data

Unima 2000 rozumiejąc potrzeby i obowiązki Klientów wynikające z nowej regulacji GDPR wprowadziła do swojej oferty szereg produktów wspierających ochronę danych osobowych. Jako autoryzowany partner IBM oferujemy doradztwo oraz rozwiązania, umożliwiając skuteczne wprowadzenie postanowień nowej regulacji. Zapraszamy do kontaktu.Jak uzyskać ofertę:

Jak uzyskać wycenę Unima 2000

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Podaj Twój numer telefonu - oddzwonimy

Podaj Twoje imię i nazwisko

Podaj nazwę Twojej firmy

Wyrażam zgodę na:

 Przetwarzanie moich danych osobowych *

Zobacz treść

Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną *

Zobacz treść

Otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną

Zobacz treść

Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *

Zobacz treść

* Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne lecz jest niezbędne, żebyśmy mogli się z Tobą kontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Wyrażone zgody można wycofać w każdym czasie, np. klikając tutaj: Cofam zgody

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Polityka prywatności

Magdalena Pisarczyk

Magdalena Pisarczyk
Dyrektor ds. Projektów Informatycznych
D +48 12 2980 520
M +48 601 416 600

kontakt Unima 2000 SA