IBM SPSS

IBM SPSS stanowi w pełni zintegrowane środowisko służące do przeprowadzania analiz statystycznych, ekonometrycznych oraz procesów eksploracji danych (data mining).

ibm spss

IBM SPSS to grupa programów, które pozwalają w sposób efektywny wykorzystywać wiedzę zgromadzoną w danych. Włączenie tej wiedzy w proces decyzyjny pozwala w znaczący sposób poprawić wyniki prowadzonych działań, a także ograniczyć obszar niepewności w zakresie powodzenia przyszłych projektów.

IBM SPSS to narzędzia do gromadzenia danych, analizy statystycznej, modelowania i analiz predykcyjnych, a także rozwiązań pozwalających na wdrażanie wyników w procesy biznesowe instytucji.

Pomaga w odkrywaniu nowych szans, optymalizacji wydajności i minimalizacji ryzyka. Oprogramowanie IBM SPSS umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie danych — w każdym punkcie organizacji i procesie biznesowym — a przez to przyczynia się do poprawy wyników biznesowych i lepszego zarządzania ryzykiem.

IBM SPSS umożliwia szybkie dokonanie przeglądu danych, sformułowanie hipotez będących punktem wyjścia do dalszych testów, a następnie wykonanie procedur statystycznych i analitycznych ujawniających relacje między zmiennymi, tworzących grupy, umożliwiających identyfikację trendów i opracowywanie prognoz.

IBM SPSS – podstawowe funkcje:

  • Szybki dostęp do dużych zestawów danych i ich analiza
  • Łatwe zarządzanie danymi i przygotowywanie danych do analizy
  • Analiza danych przy użyciu szerokiej gamy procedur statystycznych
  • Proste budowanie tabel oraz zaawansowane funkcje raportowania
  • Tabele, wykresy, mapy, kostki i tabele przestawne ułatwiające odkrywanie nowych zależności w danych
  • Szybkie budowanie okien dialogowych i możliwość tworzenia dostosowanych okien przez użytkowników zaawansowanych


IBM SPSS - systemy analizy danych

Oprogramowanie IBM SPSS wspomaga wszystkie etapy procesu analitycznego: planowanie, zbieranie danych, analizę, raportowanie i wdrażanie.

IBM SPSS - systemy analizy danych

Modelowanie predykcyjne
– zaawansowane mechanizmy budowania, oceny i automatyzacji modeli.

IBM SPSS - systemy analizy danych

Zarządzanie procesami podejmowania i wdrażania decyzji. Zaawansowane zarządzanie modelami i analityczne zarządzanie procesami decyzyjnymi — wdrożone lokalnie, w chmurze lub w modelu hybrydowym — pozwala aktywnie korzystać z potencjału analitycznego.

IBM SPSS - systemy analizy danych

Analizy wielkich zbiorów danych (big data)IBM SPSS Statistics

IBM SPSS Statistics – to narzędzie, zaprojektowane dla analityków biznesowych i statystyków. Użytkownicy programu maja możliwość testowania przyjętych hipotez badawczych za pomocą testów istotności statystycznej lub na drodze bardziej złożonych procesów analitycznych obejmujących m.in. następujące techniki: analiza wariancji, analiza głównych składowych, ,analiza dyskryminacyjna, analiza skupień, analiza czynnikowa itd.

IBM SPSS Statistics oferuje najbardziej wszechstronny wachlarz predefiniowanych, gotowych procedur analitycznych możliwych do uruchomienia z poziomu graficznego interfejsu użytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu analitycy mają dużo więcej czasu na budowanie dokładnych modeli opisowych i predykcyjnych, zamiast poświęcać swój czas na programowanie. Podejście takie nie tylko skraca czas prowadzonych analiz, ale także eliminuje błędy oraz zapewnia spójność metodologii analitycznej stosowanej przez przedsiębiorstwo.

Narzędzia analityczne

Rozbudowany system IBM SPSS Statistics pozwala na przeprowadzenie pogłębionych analiz. Czytelne tabele i przejrzyste wykresy ułatwiają intuicyjne zapoznanie się z wynikami. Przedstawienie procesu sprzedażowego w efektownej formie (np. dashboardów) w czytelniejszy sposób obrazuje rysujące się trendy. Program pozwala prowadzenie analiz które mają na celu opis statystyczny, wyjaśnienie zjawisk czy predykcję. Umożliwia testowanie hipotez statystycznych oraz badanie relacji między zmiennymi. Oferuje szeroką gamę technik wielowymiarowej analizy danych.


IBM SPSS - systemy analizy danych

Prezentacja wyników analiz w IBM SPSS Statistics

Osoba tworząca raport może w dowolny sposób określić format prezentacji, układ, tło czy dodać komentarze do obiektów. Gotowy raport może zostać opublikowany na portalu w postaci strony WWW lub w popularnych formatach dokumentów.

Program umożliwia prezentację wyników analiz w postaci tabel oraz wizualizację danych na wykresach czy mapach. Zarówno układ, jak i wygląd tabel i wykresów może być dostosowany do preferencji użytkownika. Wyniki analiz mogą być zapisywane na dysku.

IBM SPSS Statistics to sprawdzone, potężne narzędzie do analizy danych ilościowych. Szereg modułów oferuje liczne techniki, m.in. służące do analizy opisowej, prognozowania i predykcji, klasyfikacji i grupowania.

IBM SPSS Modeler

IBM SPSS Modeler to program do eksploracji dużych zbiorów danych i przeprowadzania projektów data mining. To narzędzie, które ma na celu tworzenie predykcyjnych i opisowych modeli analitycznych z wykorzystaniem interaktywnych wizualizacji danych. Posiada szeroki zakres dostępnych algorytmów służących m. in. do: predykcji (kampanie marketingowe i retencyjne), analizy skupień (segmentacje), szeregi czasowe (prognozowanie popytu) czy analiza asocjacji (mechanizm rekomendacji).

Program umożliwia dostęp do danych, przygotowanie danych do modelowania, przeprowadzenie modelowania z wykorzystaniem technik maszynowego uczenia bądź klasycznych technik statystycznych, ocenę i wdrożenie modelu. Operacje definiowane przy użyciu interfejsu programu mogą być automatycznie tłumaczone na kod SQL i przesyłane do realizacji w systemie bazodanowym.

Program umożliwia dostęp do danych zarówno z serwerów lokalnych, jak i zewnętrznych. Pozwala dokonywać operacji na danych takich jak: agregacja, łączenie danych, selekcja rekordów i wiele innych. Program zapewnia integrację z bazami danych, dzięki czemu wszelkie operacje na danych mogą być przesyłane do realizacji w systemie bazodanowym.


IBM SPSS Modeler - systemy analizy danych

Interfejs IBM SPSS Modeler w języku polskim umożliwia graficzne programowanie analiz predykcyjnych z wykorzystaniem predefiniowanych węzłów reprezentujących operacje wykonywane na danych. Połączenia między węzłami odzwierciedlają porządek przepływu danych. Graficzna reprezentacja procesu może być elastycznie modyfikowana i wzbogacana o komentarze.

Narzędzie dostosowane jest do użytkowników o różnym poziomie zaawansowania. Użytkownicy początkujący mogą skorzystać z procedur automatycznych, które dla zadanego problemu (tj. klasyfikacja, segmentacja, regresja, prognozowanie) zbudują grupę modeli i automatycznie wybiorą ten najlepszy. Użytkownicy zaawansowani mają pełna możliwość budowy i parametryzacji każdego modelu.

Przygotowanie danych do modelowania

Program umożliwia przygotowanie danych do modelowania poprzez sprawdzanie i poprawę jakości danych, identyfikację rekordów nietypowych, wyliczanie nowych atrybutów, zmianę sposobu kodowania, normalizację wartości itp.

Budowa modeli predykcyjnych

Program umożliwia budowę modeli predykcyjnych z wykorzystaniem technik z obszaru klasyfikacji, segmentacji oraz badania asocjacji. Możliwy jest automatyczny dobór najlepszego modelu. Dostępne są techniki do analizy sieci społecznych oraz do analizy tekstu (ang. text mining). Program umożliwia także korzystanie z zewnętrznych algorytmów (np. algorytmów systemów bazodanowych).

Wdrażanie modeli predykcyjnych

Program pozwala na raportowanie wyników analiz z wykorzystaniem tabel i wykresów. Umożliwia przeprowadzanie oceny jakości modeli predykcyjnych oraz wykorzystywanie ich w trybie produkcyjnym. Program dostarcza narzędzi ułatwiających prowadzenie dokumentacji projektowej.

Włączenie aktualnych, rzetelnych informacji w proces decyzyjny pozwala na ograniczenie obszaru niepewności i podnoszenie ROI projektów. Dzięki technologii udostępniania i wdrażania wyników możesz łatwo dzielić się wynikami analiz z całym zespołem, a także włączać je w proces biznesowy.


IBM SPSS - modele predykcyjne

Importowanie danych

Program pozwala na importowanie danych z różnych źródeł i scalanie zbiorów danych. Umożliwia zmianę organizacji danych w zbiorze czy zmianę poziomu agregacji danych. Pozwala definiować i przechowywać metadane, czyli właściwości zmiennych. Użytkownicy środowiska IBM SPSS mają możliwość bezpośredniego przesyłania danych między narzędziami platformy.

Skonstruowane procesy analityczne przechowywane są w centralnym repozytorium stanowiącym skalowane narzędzie do zarządzania nimi. Moduł daje możliwość automatyzacji procesu uruchamiania, walidowania, monitorowania skuteczności owych procesów oraz przekazywania ich wyników do systemów zewnętrznych.


IBM Business Partner - Systemy analizy danych

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest certyfikowanym partnerem IBM
w zakresie sytemów analizy danych. Zapraszamy do kontaktu.Jak uzyskać ofertę:

Jak uzyskać wycenę Unima 2000

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Podaj Twój numer telefonu - oddzwonimy

Podaj Twoje imię i nazwisko

Podaj nazwę Twojej firmy

Wyrażam zgodę na:

 Przetwarzanie moich danych osobowych *

Zobacz treść

Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną *

Zobacz treść

Otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną

Zobacz treść

Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *

Zobacz treść

* Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne lecz jest niezbędne, żebyśmy mogli się z Tobą kontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Wyrażone zgody można wycofać w każdym czasie, np. klikając tutaj: Cofam zgody

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Polityka prywatności

Magdalena Pisarczyk

Magdalena Pisarczyk
Dyrektor ds. Projektów Informatycznych
D +48 12 2980 520
M +48 601 416 600

kontakt Unima 2000 SA