IBM Optim

IBM Optim to zestaw narzędzi wspomagających przechowywanie i administrowanie danymi oraz poprawiających ich bezpieczeństwo, przy jednoczesnym obniżeniu związanych z tym kosztów.

IBM InfoSphere Optim Test Data Management

IBM InfoSphere Optim Test Data Management pozwala na optymalizowanie i automatyzacje procesu zarządzania danymi testowymi. Rozwiązanie pozwala na prowadzenie testów w trybie ciągłym i usprawnia tworzenie oprogramowania zgodnie z metodologią zwinną (tzw.: „Agile”). Jest to możliwe dzięki gotowym przepływom pracy i usługom dostępnym na żądanie.

rodo

IBM InfoSphere Optim Test Data Management umożliwia zespołom programistycznym i testowym wykorzystanie realistycznych testowych baz danych lub hurtowni danych o optymalnej wielkości.

Rozwiązanie pozwala na przygotowanie jednego, skalowalnego rozwiązania korporacyjnego dedykowanego do pracy z różnymi aplikacjami, bazami danych i systemami operacyjnymi. Umożliwia analizę i odświeżanie danych testowych na żądanie.

Dzięki tworzeniu środowisk maksymalnie zbliżonych do produkcyjnych można skrócić cykle testowania iteracyjnego oraz tworzyć warunki do testowania ciągłego. Zastosowanie IBM InfoSphere Optim Test Data Management przyczynia się do przyspieszenia prac programistycznych i szybsze dostarczanie gotowego oprogramowania.

IBM Optim Test Data Management
automatyzuje proces zarządzania danymi testowymi:


IBM Optim - ochrona danych osobowych

IBM InfoSphere Optim Archive

IBM InfoSphere Optim Archive umożliwia zapanowanie nad wzrostem objętości i złożoności danych oraz szybkością zachodzących w nich zmian. Rozwiązanie pozwala lepiej zarządzać pamięciami masowymi w celu ograniczania kosztów przechowywania informacji. Operowanie na danych przebiega w sposób efektywniejszy i bardziej bezpieczny. Jest zgodne z kryteriami zdefiniowanymi przez użytkownika i zasadami biznesowymi. IBM InfoSphere Optim Archive to pojedyncze, skalowalne rozwiązanie zezwalające na implementowanie spójnych strategii zarządzania danymi w całym przedsiębiorstwie.

IBM InfoSphere Optim Archive – najważniejsze możliwości:

  • Zarządzanie wzrostem woluminu danych aplikacji i hurtowni danych w celu usprawnienia kontroli i obniżenia kosztów przechowywania danych
  • Stosowanie reguł i kryteriów biznesowych w celu segregowania i archiwizowania danych historycznych
  • Usprawnienie zarządzania cyklem życia danych w celu zwiększenia efektywności procesów związanych z przechowywaniem danych
  • Używanie jednego, skalowalnego rozwiązania dostosowanego do współpracy z różnymi źródłami danych, takimi jak: aplikacje, bazy danych, hurtownie danych, środowiska wielkich zbiorów danych itp.
  • Współpraca z różnymi systemami operacyjnymi i platformami
  • Dostęp do danych „uśpionych” i rozpoznawanie danych, które powinny być zarchiwizowane przy wykorzystaniu narzędzia InfoSphere Guardium Data Analyzer

Rola IBM InfoSphere Optim Archive w rozwiązaniu GDPR:

Archiwizowanie i usuwanie danych osobowych, zgodnie ze strategiami przechowywania i usuwania danych, określonymi w warstwie rozwiązania GDPR dotyczącej zarządzania strategiami

IBM InfoSphere Optim Data Privacy

Narzędzie służące do dezidentyfikowania danych poufnych. Umożliwia maskowanie danych statycznych lub dynamicznych w aplikacjach, bazach danych i raportach w środowiskach produkcyjnych i nieprodukcyjnych. Może być wykorzystywane na żądanie, w całym przedsiębiorstwie, włącznie z platformami wielkich zbiorów danych. Generuje raporty w celu zmierzenia zgodności z przepisami oraz stosowania reguł i strategii ochrony danych.

IBM InfoSphere Optim Data Privacy – najważniejsze cechy:

  • Maskowanie danych poufnych na żądanie w aplikacjach, bazach danych i raportach oparte na strategiach biznesowych w celu ochrony danych
  • Wsparcie inicjatyw w zakresie zachowania zgodności z przepisami w całym przedsiębiorstwie poprzez rejestrowanie reguł i strategii ochrony danych w jednym, scentralizowanym repozytorium
  • Wdrażanie reguł i strategii poprzez pomiary używania
  • Używanie jednego, skalowalnego rozwiązania do maskowania danych przedsiębiorstwa w dowolnym miejscu w aplikacjach, bazach danych i systemach operacyjnych

Rola IBM InfoSphere Optim Data Privacy w rozwiązaniu GDPR:

Zaciemnianie/redagowanie danych osobowych zgodnie ze strategiami określonymi w warstwie rozwiązania GDPR dotyczącej zarządzania strategiami.


IBM Business Partner - Big Data

Unima 2000 rozumiejąc potrzeby i obowiązki Klientów wynikające z nowej regulacji GDPR wprowadziła do swojej oferty szereg produktów wspierających ochronę danych osobowych. Jako autoryzowany partner IBM oferujemy doradztwo oraz rozwiązania, umożliwiając skuteczne wprowadzenie postanowień nowej regulacji. Zapraszamy do kontaktu.Jak uzyskać ofertę:

Jak uzyskać wycenę Unima 2000

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Podaj Twój numer telefonu - oddzwonimy

Podaj Twoje imię i nazwisko

Podaj nazwę Twojej firmy

Klikając przycisk „Wyślij” wyrażasz zgodę na używanie przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą przy ulicy Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jesteś użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Twoja zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.
Patrz polityka prywatności.

Magdalena Pisarczyk

Magdalena Pisarczyk
Dyrektor ds. Projektów Informatycznych
D +48 12 2980 520
M +48 601 416 600

kontakt Unima 2000 SA