Nagroda dla Gdańskiego Centrum Kontaktu

Gdańskie Centrum Kontaktu (GCK) zostało nagrodzone w ogólnopolskim konkursie „Skrzydła IT w Administracji” w kategorii „Narzędzia do komunikacji z obywatelami”. Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbyło się 10 kwietnia 2019 r. w Zakopanem, podczas VI Forum Kierowników IT w Administracji.

Przyznanie nagrody to również ogromny powód do dumy dla naszej firmy. Unima 2000 Systemy teleinformatyczne brała udział w powstaniu Gdańskiego Centrum Kontaktu.

Działając w ramach konsorcjum z firmą EUVIC Sp. z o.o. wygraliśmy przetarg na przygotowanie, wdrożenie i świadczenie usługi udostępniania systemu informatycznego, służącego do obsługi GCK. Przetarg realizowany był przez Biuro Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.


Unima 2000 - Nagroda GCK
Głównym zadaniem Gdańskiego Centrum Kontaktu jest usprawnienie i uproszczenie komunikacji pomiędzy samorządem a mieszkańcami. System informatyczny łączy funkcjonalność systemów Contact Center, bazy wiedzy oraz elementy HelpDesku. Najbardziej widocznym dla mieszkańców elementem systemu informatycznego jest popularny portal www.gdansk.pl.

Rozwiązanie działała w modelu SaaS i umożliwia całodobową obsługę w zakresie udzielania informacji dotyczących funkcjonowania Urzędu oraz podległych jednostek organizacyjnych Miasta. System pozwala na przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych i gromadzenie opinii mieszkańców oraz prowadzenie badań opinii społecznej. Zgłoszenia są przekazywane do właściwych wydziałów i jednostek, a użytkownicy mają możliwość śledzenia stanu ich realizacji.

Gdańskie Centrum Kontaktu działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Platforma może obsługiwać wszystkie dostępne kanały komunikacji: głos, social media, chat, video chat, sms, formularze internetowe oraz pocztę elektroniczną.

Więcej informacji na temat nagrody znajduje się na stronie Urzędu Miasta Gdańska.

Więcej informacji na temat wdrożonego systemu znajduje się tutaj: Case Study: System do obsługi Centrum Kontaktu z Mieszkańcami w Gdańskim Centrum Kontaktu.

2019-05-14