O Firmie

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działa w branży zaawansowanych rozwiązań IT, technologii teleinformatycznych, systemów analizy i przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz budowy i integracji systemów inteligentnego budynku. Spółka oferuje kompleksowe rozwiązania wspierające prowadzenie działalności biznesowej. Wdraża i integruje systemy oraz jest dostawcą usług, oprogramowania i sprzętu.

Spółka dostarcza zaawansowane systemy teleinformatyczne: systemy Contact Center, systemy Omnichannel, Web Customer Service, biometrii głosowej (Voice Biometrics) oraz rejestracji i archiwizacji mowy. Dostarcza systemy optymalizacji pracy zespołów ludzkich oraz zunifikowane rozwiązania telekomunikacyjne Unified Communication, umożliwiające integrowanie wielu rozproszonych kanałów komunikacyjnych. Oferowane systemy telekomunikacyjne zapewniają obsługę funkcji IVR, PDS, Unified Messaging (UM) oraz efektywną archiwizację i analizę kontaktów z klientami. Dzięki systemom Speech Analytics możliwa staje się analiza nagrań i tekstów pochodzących z kontaktów z klientami realizowanych przez różne kanały komunikacyjne, w tym internetowe.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest wyłącznym przedstawicielem firmy Vocalcom w Polsce w zakresie rozwiązań Contact Center działających w chmurze (w modelu SaaS) oraz posiada wysoki status partnerstwa firmy Avaya. Jest kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla Call i Contact Center, takich jak: Verint, Sytel, Nuance.

Od roku 2016 Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest certyfikowanym partnerem IBM w zakresie systemów analizy danych oraz ochrony danych osobowych. Oferuje rozwiązania Big Data oraz systemy raportowania i wizualizacji danych. Jest certyfikowanym partnerem IBM w zakresie technologii IBM PureData for Analytics (Netezza). Spółka oferuje aplikacje biznesowe, w tym platformę do zarządzania procesami biznesowymi Axxerion, wykorzystywaną jako kluczowe oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami i obiektami komercyjnymi. Oprogramowanie Axxerion może usprawniać m.in. takie procesy jak: obsługa serwisowa obiektów komercyjnych, rozliczanie najemców lub zarządzanie rezerwacjami.

Ważnym obszarem działalności Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest integracja systemów niskoprądowych, jak: systemy bezpieczeństwa, technologie transmisji danych, głosu i obrazu, monitoring wizyjny CCTV, systemy kontroli dostępu, systemy pożarowe, okablowanie strukturalne LAN i systemy zarządzania budynkiem BMS. Spółka prowadzi szkolenia oraz audyty telekomunikacyjne. Uzupełnieniem oferty spółki są systemy łączności bezprzewodowej oraz systemy do wideokonferencji.

koncesja MSWiA

KONCESJA MSWiA
Spółka posiada koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapewnia kompletne wsparcie dla klientów w zakresie umów SLA, co czyni ją wiodącym i zaufanym partnerem biznesowym dla liderów branż: bankowości, logistyki, energetyki czy przemysłu. Należy do grona przedsiębiorstw najdłużej działających na rynku IT.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działa nieprzerwanie od 25 lat. Od 2006 roku jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzą spółki: IQnet Sp. z o.o. oraz Lockus Sp. z o.o. (właściciel Teleinvention Contact Center). Oferta grupy jest skierowana głównie dla sektora średnich i dużych firm oraz instytucji.

logo GPW