O Firmie

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest doświadczonym dostawcą innowacyjnych rozwiązań IT oraz systemów komunikacyjnych. Jest jedną z najdłużej działających w Polsce spółek z branży nowoczesnych technologii. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. projektuje, wdraża i integruje wysokozaawansowane systemy dla biznesu oraz świadczy usługi konsultingowe i audytorskie.

UNIMA 2000 W LICZBACH

 

Unima 2000 - 28 lat na rynku Unima 2000 zatrudnienie Unima 2000 siedziba
Ponad 28 lat
nieprzerwanej
działalności w Polsce
370 osób
zatrudnionych
w Grupie Kapitałowej
4 lokalizacje
Kraków, Warszawa,
Wrocław, Katowice
Unima 2000 przychód Unima 2000 główni partnerzy Unima 2000 rynki europejskie
Ponad 31 mln
przychodu netto
Spółki w 2019 r.
28
ilość głównych partnerów
technologicznych
7
rynków sprzedaży
w Europie

 


Spółka koncentruje swoje działania na dwóch obszarach:

  • Systemach ICT (Information and Communication Technologies)
  • Systemach niskoprądowych

SYSTEMY ICT

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. wdraża i integruje systemy teleinformatyczne Contact Center i Call Center, Unified Messaging (UM) oraz systemy pracy grupowej (Web Collaboration). Spółka pomaga budować wyspecjalizowane zespoły Call Center obsługujące ruch wychodzący, jak również zaawansowane Contact Center obsługujące ruch wychodzący i przychodzący, które integrują wiele kanałów komunikacji oraz różne lokalizacje.

Systemy komunikacyjne są często wspierane dodatkowymi systemami analitycznymi, systemami bezpieczeństwa i systemami raportowymi. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest również doświadczonym dostawcą zunifikowanych rozwiązań komunikacyjnych (Unified Communications).

Spółka posiada autoryzację oraz najwyższy status partnerstwa firmy Avaya (Diamentowy Partner Avaya) oraz jest wyłącznym przedstawicielem firmy Vocalcom w Polsce. Pozostaje kompleksowym dostawcą i integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla Call i Contact Center, takich jak: Verint, Sytel, Nuance.

Unima 2000 w liczbach cz.2 2017

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dostarcza rozwiązania informatyczne służące do analizy dużych ilości informacji, systemy zabezpieczenia danych (w tym danych osobowych) oraz systemy zarządzania procesami. Spółka wdraża dedykowane aplikacje biznesowe.

Spółka oferuje rozwiązania Big Data umożliwiające gromadzenie i przetwarzanie zbiorów danych strukturalnych i niestrukturalnych o dużej objętości, zmienności lub różnorodności. Oferowane narzędzia umożliwiają np. analizę zachowań oraz preferencji klientów.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dostarcza systemy raportowania i wizualizacji danych. Spółka oferuje systemy służące do analizowania i prezentowania danych pozyskiwanych np. z programów lojalnościowych, systemów sprzedażowych, systemów Contact Center, a także zaawansowane systemy wspierające analizy dużych ilości danych pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł Big Data.

IBM Business Partner

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest certyfikowanym partnerem IBM w zakresie systemów analizy danych oraz systemów ochrony danych osobowych. Spółka posiada status IBM Silver Partner.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest również wyłącznym przedstawicielem Axxerion w Polsce.

Unima 2000 partner Axxerion

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest partnerem firmy Techmo.

Unima 2000 partner Techmo

SYSTEMY NISKOPRĄDOWE

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. integruje i wdraża systemy bezpieczeństwa, systemy zarządzania budynkiem BMS oraz przygotowuje infrastrukturę niezbędną do transmisji danych, głosu i obrazu.

Spółka prowadzi działania doradcze, audyty, szkolenia oraz pomaga w dostosowywaniu przedsiębiorstw do zmieniającego się otoczenia prawnego.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Oferta Grupy jest skierowana głównie do sektora średnich i dużych przedsiębiorstw i instytucji.logo GPW

Od 2006 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. tworzy grupę kapitałową w skład której wchodzą: IQnet Sp. z o.o. oraz Lockus Sp. z o.o. (właściciel Teleinvention Contact Center).


logo SEG

Spółka należy do Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego. SEG służy doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek.