Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Headquarters
ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków, Poland
tel. +48 12 298 05 11
fax +48 12 298 05 12
e-mail: kontakt@unima2000.pl

Warsaw Branch Office
Al. Jerozolimskie 151
02-326 Warszawa, Poland
tel. +48 22 883 36 56
fax +48 22 883 36 57

Wroclaw Office
ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław, Poland
tel. +48 693 811 815

NIP id no: PL6772087174.


Data Protection Inspector:

Teresa Blajer

e-mail: kontakt iod Unima 2000

Contact form

Message

Name

Company

E-mail

Phone number

Administratorem danych jest firma Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków.

Wyrażam zgodę na:

  Przetwarzanie moich danych osobowych  Ι  Zobacz treść *

 Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną  Ι  Zobacz treść *

 Otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną  Ι  Zobacz treść

 Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych  Ι  Zobacz treść *

* Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne lecz jest niezbędne,
   żebyśmy mogli się z Tobą skontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz o przysługującym mi prawie wycofania w/w zgód w każdym czasie poprzez kontakt z działem marketingu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. (telefonicznie: 12 298 05 74 lub mailowo: marketing@unima2000.pl)