Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Headquarters
ul. Skarżyńskiego 14
31-866 Kraków, Poland
tel. +48 12 298 05 11
fax +48 12 298 05 12
e-mail: kontakt@unima2000.pl

Warsaw Branch Office
Al. Jerozolimskie 151
02-326 Warszawa, Poland
tel. +48 22 883 36 56
fax +48 22 883 36 57

Wroclaw Office
ul. Muchoborska 14
54-424 Wrocław, Poland
tel. +48 693 811 815

NIP id no: PL6772087174.

Contact form

Message

Name

Company

E-mail

Phone number

 Wyrażam zgodę na używanie przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą przy ulicy Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, których jestem użytkownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800). Zgoda jest dobrowolna lecz jej wyrażenie jest niezbędne, żebyśmy mogli się z Tobą kontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytanie. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie.