Dźwiękowy system ostrzegawczy

Dźwiękowy System Ostrzegawczy jest zwykle wzbudzany poprzez impuls z Systemu Sygnalizacji Pożarowej. Jego funkcja polega na automatycznym rozgłaszaniu komunikatów i sygnałów ostrzegawczych na terenie strzeżonego obiektu. Instalacja urządzeń DSO jest wymagana przez polskie prawo. Stosuje się je w dużych obiektach handlowych i widowiskowych, teatrach, kinach, dworcach, hotelach, sanatoriach i szpitalach.

W skład systemu wchodzą głośniki instalowane w każdym pomieszczeniu, w którym mogą przebywać ludzie. Elementy centralne systemu, tj. wzmacniacze mocy i kontrolery systemu instalowane w specjalnie przygotowanych szafach RACK z zasilaniem awaryjnym. W przypadku prowadzenia akcji ewakuacyjnej przez strażaka wykorzystuje się przygotowaną do tego celu klawiaturę i mikrofon.

Właściwie zaprojektowany system DSO ma wyliczoną na podstawie symulacji akustycznych odpowiedni rodzaj i liczbę głośników. Wysoki wskaźnik „współczynnika zrozumiałości mowy” w systemie głośnikowym jest jednym z ważniejszych parametrów wymaganych przez oficerów straży pożarnej. Od czytelności komunikatu zależy bowiem, jak w sytuacji kryzysowej przebiegać będzie ewakuacja obiektu. Wczesne przekazanie informacji o zagrożeniu i możliwość precyzyjnego pokierowania akcją ewakuacyjną ma kluczowe znaczenie dla minimalizacji liczby ewentualnych ofiar pożaru.

Instalacja kablowa systemu jest odporna na skrajnie wysokie temperatury. DSO działa w każdych warunkach, także podczas trwania pożaru.

Zadania systemu DSO:

 • Zapobieganie wybuchowi paniki;
 • Możliwość przekazania informacji o:
 • rodzaju zagrożenia,
 • sposobie postępowania,
 • drogach ucieczki,
 • Duża skuteczność przekazywania informacji;
 • Możliwość przekazywania innego typu informacji, np. muzyki lub reklam.

Co zyskujesz?

 • Wysoki profil bezpieczeństwa budynku na wypadek sytuacji pożarowej;
 • Gwarancję sprawnie przebiegającej akcji ewakuacyjnej;
 • Możliwość błyskawicznego przekazania informacji o zagrożeniu;
 • Możliwość minimalizacji strat i ofiar na wypadek zagrożenia;
 • Narzędzie do przekazywania różnego typu informacji (np. na temat promocji) lub dystrybucji muzyki.