Certyfikat autoryzacji dla Unima 2000

Unima 2000 uzyskała ponownie Certyfikat Autoryzacji od firmy Schrack Seconet.

Certfikat Autoryzacji potwierdza uzyskanie przez naszą firmę autoryzacji na wszystkich polach działalności, tj: w dziedzinie projektowania, montażu, programowania, serwisu i konserwacji.

Obecny ceryfikat Autoryzacji ważny jest do końca 2020 r.2019-05-15