Case Study: wdrożenie systemu komunikacyjnego w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Wdrożenie zostało zrealizowane w przedsiębiorstwie produkcyjnym posiadającym sieć oddziałów w Polsce i za granicą. W przedsiębiorstwie wykorzystywano urządzenia komunikacyjne różnych typów. Zarząd przedsiębiorstwa podjął decyzję o kompleksowym unowocześnieniu infrastruktury komunikacyjnej.

Zakres wdrożenia

Zakres wdrożenia systemu komunikacyjnego dostarczonego przez Unima 2000 obejmował, miedzy innymi, migrację różnych rozwiązań teleinformatycznych, obsługujących każdą z lokalizacji firmy osobno, do pojedynczego systemu komunikacyjnego Avaya Aura, obsługującego oddziały Przedsiębiorstwa w Polsce i za granicą. Wdrożenie pozwoliło na zunifikowanie urządzeń i aplikacji komunikacyjnych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie oraz na uproszczenie procesów związanych z administrowaniem i utrzymywaniem różnych systemów.

Po wdrożeniu, możliwe stało się zrezygnowanie z usług wielu podmiotów odpowiadających za utrzymywanie dotychczasowych systemów, na rzecz jednej firmy odpowiadającej za system kompleksowo. Odpowiedzialność za bieżące administrowanie systemem przejęli pracownicy Przedsiębiorstwa. Już na tym etapie wdrożenia uzyskano znaczące obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury komunikacyjnej.

Ważnym elementem wdrożenia było uruchomienie systemu wideokonferencyjnego Avaya Scopia zintegrowanego z platformą komunikacyjną Avaya Aura. Powszechny dostęp do zaawansowanego systemu wideokonferencyjnego pozwolił na ograniczenie wyjazdów służbowych oraz związaną z tym redukcję kosztów i lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich.

Powszechny i prosty w obsłudze system komunikacyjny jest obecnie wykorzystywany w komunikacji wewnętrznej oraz w komunikacji z kooperantami. Kooperanci mogą dołączać do spotkań wideokonferencyjnych za pomocą tradycyjnych terminali wideokonferencyjnymi lub za pomocą aplikacji webowej. Działania te przyniosły dodatkowo bardzo pozytywny efekt wizerunkowy w stosunku do otoczenia biznesowego.

Docelowo aplikacja Unified Communications Avaya przejmie rolę innych narzędzi komunikacyjnych, upraszczając sposób komunikowania się pracowników i ograniczając ilość wykorzystywanych narzędzi.

Wdrożone przez Unima 2000 rozwiązanie umożliwia współdzielenie dokumentów oraz wspólną pracę nad dokumentami. Szczególne znaczenie ma możliwość równoczesnego prowadzenia wideokonferencji oraz prezentowania produktów, omawiania ich szczegółów technicznych, kształtów, kolorów oraz wyglądu poszczególnych elementów. Uzyskano możliwość korzystania z własnych zasobów do realizowania wideokonferencji wielostronnych i sesji współpracy grupowej.

Korzyści z wdrożenia

Wdrożone rozwiązania podniosły jakość usług komunikacyjnych oraz zwiększyły ich dostępność w organizacji. Przyłączenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa do jednolitego systemu komunikacyjnego uprościło i usprawniło komunikację wewnętrzną. Przyczyniło się to do lepszej organizacji i wzrostu efektywności pracy, a zatem do poprawienia efektywności działania całego przedsiębiorstwa.


Jak uzyskać wycenę systemu:

Jak uzyskać wycenę Unima 2000

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem:

Podaj Twój numer telefonu - oddzwonimy

Podaj Twoje imię i nazwisko

Podaj nazwę Twojej firmy

Wyrażam zgodę na:

 Przetwarzanie moich danych osobowych *

Zobacz treść

Otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną *

Zobacz treść

Otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną

Zobacz treść

Używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych *

Zobacz treść

* Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne lecz jest niezbędne, żebyśmy mogli się z Tobą kontaktować i odpowiedzieć na Twoje pytanie.

Wyrażone zgody można wycofać w każdym czasie, np. klikając tutaj: Cofam zgody

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Polityka prywatności

Piotr Bac

Piotr Bac
Product Manager
D +48 12 2980 533
M +48 605 947 277

kontakt Unima 2000 SA