Bezpieczeństwo osób i mienia

Systemy Telewizji Dozorowej to jeden z najbardziej efektywnych systemów dozoru obiektów i ochrony mienia. Gwarantuje on poczucie bezpieczeństwa w użytkowanym obiekcie. Może też pełnić rozmaite inne zadania.

Podstawowym elementem systemu monitoringu wizyjnego jest kamera IP, która przekazuje rejestrowany obraz za pośrednictwem sieci komputerowej do serwerów przetwarzających i zapisujących lub bezpośrednio do końcowego użytkownika.

System monitoringu może służyć wyłącznie rejestracji obrazu lub też jego funkcje mogą zostać rozszerzone tak aby zapewniać budynkowi jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Możliwa jest na przykład integracja monitoringu wizyjnego z systemem alarmowym, dzięki czemu wykrycie ruchu przez kamerę spowoduje uruchomienie linii alarmowej. System może być wyposażony w funkcję inteligentnej analizy obrazu, co pozwala na automatyczną identyfikację niebezpiecznych zdarzeń, ludzkich twarzy czy tablic rejestracyjnych.

Co zyskujesz?

 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ludzi i obiektu;
 • Rejestrację zdarzeń w obrębie budynku;
 • Skuteczne zapobieganie kradzieżom poprzez całodobowe nagrywanie obiektu;
 • Nagrywanie i archiwizację jako system rejestracji czasu pracy;
 • Zdalną kontrolę działania firmy poprzez internet, sieć lokalną lub urządzenia przenośne;
 • Oszczędności wynikające m.in.: ze zniżek ubezpieczeniowych lub eliminacji kosztów remontu zdewastowanego mienia.

System Kontroli Dostępu umożliwia zarządzanie dostępem osób do poszczególnych części budynku. Za jego pomocą możesz na przykład ograniczyć dostęp pracowników do obszarów obiektu, które wymagają specjalnego zabezpieczenia.

Dzięki funkcjonalnemu i niezawodnemu systemowi do wybranych części obiektu mogą mieć dostęp wyłącznie osoby, które posiadają identyfikator wraz z kodami identyfikacyjnymi. System określa tożsamość osób na podstawie kart zbliżeniowych lub osobistych kodów PIN. W miejscach, które wymagają szczególnej ochrony, proponujemy wykorzystanie czytników skanujących linie papilarne, kształt dłoni, siatkówkę i tęczówkę oka. Wdrożenie proponowanych rozwiązań zwiększa bezpieczeństwo firmy – ogranicza ryzyko kradzieży informacji lub mienia. Pozwala ono ograniczyć także koszty ponoszone na personel ochrony obiektu.

Proponujemy także wdrożenie precyzyjnego narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi – systemu rejestracji czasu pracy RCP, który współpracuje z oprogramowaniem kadrowo-płacowym. Rozwiązanie to umożliwia zwiększenie dyscypliny w firmie, a w rezultacie optymalizację jej efektywności. Elektroniczna rejestracja zastępuje tradycyjną listę obecności pracowników, a system samoistnie zlicza, raportuje i prowadzi statystyki dotyczące czasu pracy. Jest on prosty w obsłudze i nie wymaga od użytkownika wiedzy technicznej. Rekomendowane rozwiązanie jest zgodne z Kodeksem Pracy, a zgromadzone przez system dane mogą być podstawą do ustalania wynagrodzeń pracowników.

Co zyskujesz?

 • Wyższy profil bezpieczeństwa firmy;
 • Eliminację ryzyka dostania się poufnych danych w niepowołane ręce;
 • Ochronę informacji i mienia przed kradzieżą;
 • Redukcję kosztów związanych z zatrudnieniem ochrony budynku;
 • Optymalizację efektywności firmy dzięki narzędziu zarządzania zasobami ludzkimi (elektronicznej rejestracji, zliczania i raportowania czasu pracy, analizy wynagrodzeń przysługujących pracownikom).

SSWIN to system sygnalizacji włamania i napadu. Służy on do detekcji za pomocą czujek i informowania za pomocą sygnalizacji dźwiękowej lub za pomocą sygnalizatorów optycznych o pojawieniu się intruza w strefie chronionej. Uruchomienie SSWIN może zamykać strefy w obiekcie, włączać oświetlenie i pełnić szereg innych funkcji.

System SSWIN archiwizuje także informacje o wszelkich zdarzeniach, a ponadto ostrzega o próbach sabotażu – np. prób uszkodzenia systemu.

W skład systemu wchodzi centrala sterująca wraz z oprogramowaniem, elementy pozyskujące informacje i elementy informujące.

Co zyskujesz?

 • Wyższy profil bezpieczeństwa firmy;
 • Ochronę szczególnie zagrożonych obszarów firmy;
 • Błyskawiczną możliwość uzyskania informacji o nieprzewidzianych zdarzeniach;
 • Możliwość archiwizacji wszystkich zdarzeń, które mają miejsce w obrębie budynku;
 • Eliminację ryzyka sabotażu.