Audyt i doradztwo

By ocenić poziom efektywności użytkowania infrastruktury teleinformatycznej w firmie, Klienci mogą skorzystać z oferty Audytu Teleinformatycznego przeprowadzanego przez grono ekspertów Unima 2000 S.A. To doskonała szansa na dogłębną analizę pracy przedsiębiorstwa i wykrycie wszelkich nieprawidłowości, ale też okazja do wprowadzenia korzystnych zmian i obniżenia kosztów prowadzonej działalności biznesowej.

W ramach audytu specjaliści podejmą szereg działań badawczych i analitycznych:

  • zebranie danych o strukturze generowanego w firmie ruchu teleinformatycznego na podstawie billingów, faktur i in. oraz zestawienie kosztów bieżących za ostatnie 6 miesięcy;
  • wypełnienie ankiety obrazującej obecny stan systemu telekomunikacyjnego – struktury systemu, typów urządzeń, central abonenckich, linii telekomunikacyjnych, taryf operatorów i innych;
  • opracowanie i przeanalizowanie zebranych danych pod kątem ruchu telefonicznego i kosztów w rozbiciu na koszty lokalne, międzynarodowe, do sieci komórkowych i innych.

Nie jest to jednak koniec możliwych do przeprowadzenia prac, których rezultatem jest optymalizacja procesów zachodzących w firmie. Audytowi towarzyszy bowiem zawsze doradztwo jako jego nieodzowny element. Dlatego Klient może liczyć na profesjonalne porady w kwestii możliwości obniżenia dotychczasowych wydatków. W tym celu doradcy wskażą, jak optymalnie wykorzystywać systemy teleinformatyczne, zaproponują operatora z satysfakcjonującą Klienta ofertą, a także przedstawią propozycje ewentualnych zmian sprzętowych wraz z zestawieniem kosztów inwestycji.

Co zyskujesz?

  • Dogłębną analizę dotychczasowego użytkowania systemów teleinformatycznych;
  • Audyt procentujący obniżeniem kosztów telekomunikacyjnych o kilkadziesiąt procent;
  • Porady ekspertów, gdzie i jak obniżyć koszty związane z użytkowaniem systemu teleinformatycznego;
  • Wybór optymalnych i korzystnych dla Klienta rozwiązań po przeprowadzonym audycie;
  • Satysfakcjonujące rezultaty prac i realne oszczędności.