Akcjonariat

  • Magdalena Kniszner 24,11%
  • Krzysztof Kniszner 23,96%
  • Cezary Gregorczuk 10,97%
  • Pozostali 40,96%

Kapitał zakładowy wynosi 2 735 500 zł i dzieli się na 2 735 500 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł, w tym:

  • akcji serii A 886 000
  • akcji serii B 200 000
  • akcji serii C 200 000
  • akcji serii D 200 000
  • akcji serii E 1 200 000
  • akcji serii F 49 500
Imię i nazwiskoLiczba akcji w kapitale zakładowym% akcji% głosów na WZ
Magdalena Kniszner659 41424,1131,46
Krzysztof Kniszner655 37523,9631,36
Cezary Gregorczuk300 00010,977,85
Pozostali1 120 71140,9629,33