Akcje Unima 2000 S.A.

 1. Bieżące notowania Unima 2000 S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych.
 1. Prospekty emisyjne i aneksy
 • Dokument rejestracyjny dla emisji akcji serii E
 • Dokument ofertowy do emisji akcji serii E
 • Aneks z dnia 11 sierpnia 2009 do prospektu emisyjnego
 • Dokument podsumowujący
 1. Historia operacji na akcjach
 • Pierwsze notowanie – Wrzesień 2006 – pierwsza publiczna emisja akcji Spółki
 • Podział akcji (tzw: split) – Spółka nie przeprowadzała podziału akcji
 • Dywidenda – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Unima 2000 S.A. w dniu 21 czerwca 2017 r. postanowiło wypłacić dywidendę z zysku za rok 2016 (raport bieżący nr 19/2017).
 • Prawo poboru – Spółka nie przeprowadzała emisji akcji z prawem poboru
 • Wezwania – Brak wezwań dotyczących akcji Unima 2000
 • Przymusowy wykup – Brak przymusowego wykupu dotyczącego akcji Unima 2000
Seria/ emisjaRodzaj akcjiRodzaj uprzywilejowania akcjiRodzaj ograniczenia praw do akcjiLiczba akcjiWartość serii/emisji wg wartości nominalnejSposób pokrycia kapitałuData rejestracjiPrawo do dywidendy (od daty)
Aimienne uprzywilejowaneco do głosu (2:1)brak886 000886 000gotówka01.10.200401.10.2004
Bimienne uprzywilejowaneco do głosu (2:1)brak200 000200 000gotówka23.09.200501.01.2006
Czwykłe na okazicielabrak200 000200 000gotówka23.09.200501.01.2006
Dzwykłe na okazicielabrak200 000200 000gotówka22.12.200501.01.2006
Ezwykłe na okazicielabrak1200 0001 200 000gotówka12.10.200501.01.2006
Fzwykłe na okazicielabrak49 50049 500gotówka30.08.201001.01.2011